آیا میدانید؟ خط سفید می خواهد شما را به پاسخ پرسش هایتان نزدیکتر کند

ارسال این صفحه به دوستان

موضوع: لطفا اطلاعات خودوریی تان را بالا ببرید

پیام شما

پایتخت ایران چه شهری است؟