سلام ببخشید،در صفحه ی 91 خط سفید سال اول دبیرستان آیا برای قید در جمله ی برتری مثالی هست(در جمله ی صفت های دو سیلابی)؟
فقط مثال برای beautiful مثال زده شده.
اصلا می شود همچین مثالی زد که هم قید باشد هم صفت یا فقط قید باشد؟