فیلم ” فروشنده ” از اصغر فرهادی ، رتبه چهارم لیست 25 تایی وب سایت معتبر ” متاکریتیک ” را کسب کرد. ” متاکریتیک ” وب سایتی است که فیلم ها را بنا به نظر منتقدان سرشناس جهانی ، رتبه بندی می کند و به آن ها امتیاز می دهد.
لیست بهترین فیلم های سال 2017 تا کنون ، شامل 25 فیلم است. بنا بر اعلام متاکریتیک ، این لیست بر اساس نظرات حداقل پانزده منتقد برجسته سینمایی تهیه شده است. همان طور که در لیست زیر مشاهده می کنید به این فیلم ها از 100 ، امتیاز داده شده است که فیلم فروشنده با 85 امتیاز ، در مقام چهارم قرار گرفته است.

WWW.IDEHSHOT.COM