توليد ظروف
شيت هايی که در مرحله قبل توليد گرديد به کنار دستگاه وکيوم فرمينگ يا پرشر فرمينگ انتقال داده می شود . رول درون دستگاه قرار می گيرد و دستگاه بصورت اتوماتيک آن را باز کرده و بصورت مرحله ای به درون می کشد . سپس طی فرآيند ايجاد خلا يا با ايجاد فشار مثبت توسط قالب های طراحی شده قطعات مختلف مانند بشقاب ¸ کاسه ¸ليوان و ساير قطعات توليد می گردد .
برش لبه های اضافی و جدا کردن قطعات توليدی از ورق ها
در مرحله قبل از هر بخش از ورق بصورت همزمان چندين قطعه توليد می گردد که همه آنها در کنار هم قرار دارند و می بايستی توسط دستگاهی لبه های اضافی برش خورده و همچنين قطعات از هم جدا گردند که اين عمل توسط دستگاه پانچ انجام می گردد.
بازيافت مواد
پس از برش لبه های اضافی و جدا نمودن قععات از يکديگر ¸مواد اضافی دو باره وارد آسياب ضايعات شده و مواد را آسياب می نمايد . اين مواد دوباره به ابتدای خط توليد و نزد ميکسر ها هدايت می گردد سپس با نشاسته و افزودنی ها به ميزان مشخص مخلوط شده سپس مجددا پروسه توليد آغاز می گردد.این مطلب برگرفته از سایت طرح توجیهی است .
بسته بندی ظروف توليد شده
پس از توليد ¸ ظروف به بخش بسته بندی انتقال داده می شوند و عمليات بسته بندی انجام می شود .
بنابراین ماشین آلات اصلی خط تولید شامل :
:: میکسر حرارتی تولید گرانول گیاهی
:: اکسترودر دو مارپیچه تولید ورق گیاهی
:: دستگاه وکیوم فرمینگ و تولید ظروف گیاهی تخت مثل بشقاب ، سینی
:: دستگاه فرمینگ حرارتی و تولید ظروف گود مثل لیوان
:: دستگاه خشک کن مغناطیسی
:: دستگاه پانچینگ
:: دستگاه انتقال گرانول به قیف اکسترودر
:: دستگاه خردکن و بازیافت ضایعات
:: ست قالب ظروف گیاهی