بازاریابی دیجیتال چیست ؟
دیجیتال مارکتینگ یا همان بازاریابی دیجیتال چه در ابعاد بزرگ اجرا شود و چه در ابعاد کوچک، موتور کسب و کار امروز است! یک بازاریابی دیجیتال تاثیرگذار، به بازاریابی** گویند که میان تکنولوژی الکترونیک و روانشناسی بازار ارتباط ایجاد کند. ما در اینجا درباره اصول اساسی بازاریابی دیجیتال ، یعنی نتیجه و فرایند یک شغل و همچنین دیدگاه تجار صحبت خواهیم کرد و با تلاشی هوشمندانه، سعی می*کنیم که از بیان اصطلاحات تکنیکی خاص بپرهیزیم و دیجیتال مارکتینگ و مفاهیم آن را با زبانی ساده و آسان توصیف نماییم.

در توصیف بازاریابی اینترنتی بهتر است که از بیان مفاهیم مصطلح چشم*پوشی کنیم، زیرا اگرچه آن**ها مفاهیمی عمومی هستند و یادگیری آن**ها آسان است، اما دانش کمی را منعکس می**کنند. به نظر ما، دیجیتال مارکتینگ به مفهوم استفاده از تکنیک*هایی است که به تجار اجازه استفاده از بهترین*های بازاریابی و دیجیتال را در کنار مفاهیم پایه بازاریابی می*دهد. بازاریابی دیجیتال به*معنای دریچه دیگری از بازاریابی نیست. در مقابل، این مفهوم راهی جدید در بازاریابی است که در آن می*توان به تحلیل رفتار مشتری نیز پرداخت.

چه مفاهیمی جزو بازاریابی دیجیتال به حساب نمی آیند؟

برای درک بهتر تکنیک*های بازاریابی دیجیتال، بهتر است به طبقه*بندی آنچه در این دسته قرار نمی*گیرد بپردازیم. شیوه*های بازاریابی سنتی چون تبلیغات کاغذی، رادیو، تلویزیون و بیلبوردها جز دسته بندی*های بازاریابی دیجیتال نیستند. این کانال*ها در دوره*ای بسیار موفق بوده*اند، اما در دوره مدرن امروزی خیر.

ما معتقدیم که شیوه*های بازاریابی سنتی دارای سه محدودیت هستند:

1.ارتباط یک سویه و نداشتن زمان کافی برای تحلیل بازخوردها:

به نظر ما، بازاریابی خیابانی دوطرفه است. متاسفانه، بازاریابی سنتی اجازه این ارتباط دوسویه میان مشتری و بازاریان را نمی*دهد.

2.گرایش به شبکه*های اجتماعی و اینترنت:

انفجار شبکه*های اجتماعی و اینترنت کلید ارتباط زمان واقعی را در اختیارمان قرار داده است. بسیاری از کانال*های ارتباطی سنتی از وجود سرعت بالای بازاریابی جدید بی*بهره*اند و نمی*توانند چنین ارتباط سریعی را ایجاد کنند.

3.تمرکز بر اصول بازاریابی مدرن:

همچنان که بازاریابی سنتی به دنبال درک این تاثیرات است، دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی مدرن بر جنبه*های مهمی چون ایجاد تجربیاتی برای مصرف*کنندگان تمرکز کرده است.