Hull موفق به کامل کردن CAD توسط کامپیوتر برای گسترش بخش ها بر اساس اطلاعات دیجیتالی شد. خیلی زود NASA، دستگاه پرینتر سه بعدی ای را به سمت پایگاه بین المللی فضایی فرستاد تا بخش ها را در جاذبه صفر، گسترش و بهبود بخشد. لابراتوار ملی اوک ریج (Oak Ridge)، یک بدنه سه بعدی داخل پرینتر سه بعدی ساخت. در میان تمامی این پیشرفت ها، اتفاقاتی هم در بخش حفظ سلامت در حال رخ دادن است و آن پرینت سه بعدی با استفاده از بیومتریال ها است. استفاده از پرینت سه بعدی به دهه 1980 باز می گردد، زمانیکه Hull استریولیتوگرافی (SLA) را گسترش داد.
پرینت سه بعدی