قبل از هر چیز به این نکته تأکید می*شود که پس از انتخاب دندانپزشک کودکان باید به وی اعتماد کنید این اعتماد نقش بسیار مهمی در درمان فرزند شما و همکاری کودک با دندانپزشک خواهد داشت. برای انتخاب دندانپزشک مناسب برای کودکتان باید دقت بر تمیز بودن محیط و استریل بودن وسایل مورداستفاده داشت. دندانپزشک کودکان خوب علاوه بر درمان مشکلات دندانی فعلی سعی بر آن دارد که وضعیت آینده دندان*های کودک را در نظر بگیرد و در جهت سلامت آن اقدام کند و به*دوراز برخی تبلیغات غیرواقعی که گاهی دیده می*شود با در نظر گرفتن سن کودک ساده*ترین و بهترین درمان ممکن را به والدین پیشنهاد دهد

هم*چنین باید علت بروز مشکلات دندانی هر کودک را به*طور اختصاصی تشخیص دهد و روش*های پیشگیری مناسب و مرتبط را به والدین آموزش داده و آن*ها را با راهکارهای مناسب که از بروز مجدد مشکل دندانی جلوگیری می*کند آشنا سازد

دندانپزشک کودکان - دندانپزشک اطفال - ایمپلنت - طرح لبخند