موسسه تخصصی کاراپن مرجع تخصصی ترجمه متون حسابداری شامل متون تخصصی و دانشگاهی و مقالات آی اس آی حسابداری و نیز ترجمه تخصصی کتاب، بروشور، کاتالوگ، نامه های و متون تخصصی خقوق

تیم ترجمه تخصصی حسابداری موسسه تخصصی کاراپن شامل مجموعه ای از مترجمین حرفه ای متون و مترجمین حرفه ای متخصص در زمینه ترجمه حسابداری با سابقه کار یا تحصیلی حسابداری , دو ناظر حرفه ای که یکی از آن ها کلمات و عبارات تخصصی حسابداری ترجمه شده را نظارت و بازبینی می کند و دیگری فن و روانی و درستی ترجمه را از نظر گرامری یا ادبی نظارت و بازبینی می کند.

سایت ترجمه - ترجمه تخصصی - ترجمه مقاله