یکی از مواردی که در بسیاری از مواقع ذهن والدین را مشغول می*سازد این است که آن*ها تمایل دارند در حین کار دندانپزشکی در اتاق کار حضورداشته باشند. این امر به*طور کامل بستگی به نظر دندانپزشک و روش کاری وی دارد ولی دانستن دو نکته برای والدین ضروری است:
در صورت حضور در اتاق کار باید از صحبت کردن با کودک حین کار خودداری نمایید زیرا این کار تأثیرپذیری کودک از دندانپزشک را کاهش می*دهد.
درصورتی*که دندانپزشک کودک از والدین بخواهد که از اتاق کار خارج شوند این کار باید فوراً و بدون مقاومت والدین انجام شود زیرا این اطاعت از دندانپزشک تأثیر مثبتی بر رفتار کودک خواهد داشت
قابل*ذکر است که برای کودکان زیر 3 سال و کودکان دچار معلولیت*های ذهنی و جسمی در بسیاری از موارد ممکن است در حین کار دندانپزشکی نیاز به حضور والدین باشد.

دندانپزشک کودکان - دندانپزشک اطفال