خدمات پرینت سه بعدی در کاهش خطاها و هزینه های تولید بسیار تاثیرگذار است . قبل از ساخت قالب می توان از طریق پرینتر سه بعدی نمونه اولیه محصول را تولید کرد و محصول را
بهتر بررسی کرد. از این رو نمونه سازی سریع و یا پروتوتایپ را می توان از ویژگیهای اصلی پرینتر سه بعدی برشمرد. به کمک پرینتر سه بعدی می توان به راحتی ماکت صنعتیمحصول خود را ساخت. همچنین تولید در تیراژ پایین که ساخت قالب صرفهی اقتصادی ندارد ، پرینتر سه بعدی راهکار اصلی خواهد بود .
برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی کلمه زیر کلیک کنید.
پرینت سه بعدی