مهم*ترین نور طبیعی نور خورشید است که در محیط خارجی نور غالب محسوب می*شود. ولی با توجه به مشکلاتی که محیط خارجی دارد، بیشتر عکاس*ها ترجیح می*دهند این کار را در داخل آتلیه کودک انجام دهند. استفاده از تکینک*های نورپردازی شما را در گرفتن عکس*های خوب یاری می*کنند. دانستن این مطلب که چطور می*توان یک منبع نور را برای حصول نتایج خوب در عکاسی به کار گرفت بسیار با ارزش است.
اتلیه بارداری , اتلیه کودک , بهترین آتلیه کودک , بهترین آتلیه بارداری , آتلیه معروف کودک , آتلیه عکس بارداری , آتلیه کودک سها , , عکاسی کودک در منزل , آتلیه عکاسی کودک