Categorías

PrestaShop

Boletín de Noticias

سیستم آموزشی زبان انگلیسی ویژه کودکان Tip  Top

سیستم آموزشی زبان انگلیسی ویژه کودکان Tip Top

سیستم آموزشی زبان انگلیسی Tip Top براساس شیوه ی آموزشی مؤثر و کارآمد (Communicative Language Teaching (CLT و بهره گیری از روش های آموزشی Direct Method, TPR و Silent Way و با توجه به تأثیر حس زیبا شناختی کودک بر یادگیری، با طراحی زیبا و جذاب به همراه لوح فشرده در قالب انیمیشن ارائه گردیده است.